Industrie

 

Veel bedrijven kampen met dezelfde problemen: verwarmingsinstallaties die te hoog staan, airco installaties die onnodig draaien,  koelinstallaties die teveel verbruiken, lichten die s ’nachts blijven branden,… deze kosten kunnen zwaar doorwegen voor een bedrijf.

Daarom heeft De Jaeger Automation SigMon ontworpen. Dit is een pakket dat data verzameld op een gestructureerde en flexibele manier. Deze data wordt opgeslagen  en  wordt nadien in
rapportvorm aangeboden. Zo wordt u energieverbruik grafisch weergegeven en kan u verschillende ondernemingen met elkaar vergelijken. Zodat u de nodige analyses kan maken van uw verbruik.

SigMon meet alle soorten signalen, alles wat u verbruikt in een bedrijf kunnen wij meten. Enkele voorbeelden zijn aanwezigheid, vochtigheid, perslucht, temperatuur,….

Goed energiemanagement leidt tot hoge kostenbesparingen en, niet minder belangrijk, een verminderde uitstoot van broeikasgassen.

Met SigMon is het mogelijk om uw bedrijf te sturen vanaf een centraal systeem.

Zo kan u actie ondernemen na de analyse van uw verbruiksprofiel. Maar u kan ook vanaf het centraal systeem sturingen doen. Voorbeelden van sturing zijn het verschuiven van uw piekverbruik of het uitschakelen van “tracing” bij warme dagen. Deze aanpassingen geven u een inzicht van de onnodige verbruiken en leveren zo een snelle ROI op voor uw organisatie.

 

  • Om u de werking van SigMon beter te kunnen uitleggen hebben we een democase van SigMon gemaakt. Dus indien u vragen hebt of een demonstratie wil bijwonen. contacteer ons gerust en wij helpen u graag verder. Als u vragen hebt of meer informatie wenst inzake SigMon mag u ons gerust contacteren.

  • Total is een alombekend olie en gas bedrijf maar is ook actief in de chemie en nieuwe energie sector. Total maakt al jaren gebruik van SigMon om hun consumptie van verbruiksgoederen zoals stroom, te visualiseren, analyseren. Dit om de juiste stappen te kunnen ondernemen om hun verspilling van verbruiksgoederen zoals stroom te minimaliseren.

  •  

    SigMon zorgt voor een efficiënte omgang met verbruiksmiddelen, dit door onnodig verbruik tegen te gaan en door dynamische alarmering en sturing toe te passen. Dit zorgt ervoor dat u zeker bent van een ROI. Verlaag je ecologische voetafdruk en je kosten dankzij SigMon!