Ecologische voetafdruk

 

 

De klimaatverandering wordt de laatste decennia met bezorgdheid in de gaten gehouden. Steeds meer actoren gaan over tot actie om de wereldwijde opwarming tegen te gaan. Tegelijkertijd blijft de vraag naar energie stijgen en slinken de voorraden van fossiele brandstoffen. Al deze ontwikkelingen hebben een voelbaar effect op het milieu, de samenleving en de economie. Er zijn steeds meer bewijzen dat de temperatuurstijging die we de laatste vijftig jaar waarnemen grotendeels toe te schrijven is aan het energieverbruik van de mensen. Daarom is het belangrijk om uw ecologische voetafdruk te bereken. Dit kan door SigMoneen meet en alarmsysteem die uw ecologische voetafdruk meet, registreert en rapporteert.

SigMon™ berekent de carbon offset van uw onderneming. Dit is de vermindering van koolstofdioxide uitstoot en broeikasgassen. Met de carbon offset wordt weergegeven hoeveel bomen je gered hebt door uw ecologische voetafdruk te verminderen.  Zo draagt u uw steentje bij tot een beter milieu.

 

  • Om u de werking van SigMon beter te kunnen uitleggen hebben we een democase van SigMon gemaakt. Dus indien u vragen hebt of een demonstratie wil bijwonen. contacteer ons gerust en wij helpen u graag verder. Als u vragen hebt of meer informatie wenst inzake SigMon mag u ons gerust contacteren.

  • Total is een alombekend olie en gas bedrijf maar is ook actief in de chemie en nieuwe energie sector. Total maakt al jaren gebruik van SigMon om hun consumptie van verbruiksgoederen zoals stroom, te visualiseren, analyseren. Dit om de juiste stappen te kunnen ondernemen om hun verspilling van verbruiksgoederen zoals stroom te minimaliseren.

  •  

    SigMon zorgt voor een efficiënte omgang met verbruiksmiddelen, dit door onnodig verbruik tegen te gaan en door dynamische alarmering en sturing toe te passen. Dit zorgt ervoor dat u zeker bent van een ROI. Verlaag je ecologische voetafdruk en je kosten dankzij SigMon!